fundacjaziemianstwa
Fundacja Ziemiaństwa Rzeczypospolitej Polskiej została założona w 2018 roku. Roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości naszej ojczyzny.
Naszą misją jest działanie na rzecz pojednania i zgody narodowej, na które całe środowisko ziemiańskie oczekuje od 1944 roku.
Naszym celem jest odkrywanie prawdy historycznej oraz dbanie o materialne i niematerialne zabytki kultury i dziedzictwa narodowego związane ze środowiskiem ziemiańskim oraz z Kościołem Katolickim.