Projekty

PROGRAM REINTRODUKCJI PASIEK PSZCZOŁY MIODNEJ W ZESPOŁACH ZABUDOWY HISTORYCZNEJ, SAKRALNEJ I KULTUROWEJ W CELU OCHRONY MIEJSCOWYCH EKOSYSTEMÓW I ZWIĘKSZANIA ICH BIORÓŻNORODNOŚCI

Reintrodukcja rodzin pszczelich w ekosystemach roślinnych będących integralną częścią zespołów zabudowy historycznej, sakralnej i kulturowej jest szansą na znaczące zwiększenie ilości i jakości populacji pszczoły miodnej w tych ekosystemach oraz zoptymalizowanie biologicznych czynników prawidłowego ich rozwoju.

Reintrodukcja rodzin pszczelich w ekosystemach roślinnych będących integralną częścią zespołów zabudowy historycznej, sakralnej i kulturowej jest szansą na znaczące zwiększenie ilości i jakości populacji pszczoły miodnej w tych ekosystemach oraz zoptymalizowanie biologicznych czynników prawidłowego ich rozwoju.

Dodatkowym celem programu jest propagowanie wiedzy o owadach zapylających i znaczenia ich roli biologicznej dla otaczającego człowieka ekosystemu.
Więcej: miod1000.org.pl

ZIEMIAŃSKI DOM PIELGRZYMA W TRZEPNICY
MARYJNY SZLAK PIELGRZYMKOWY I CENTRUM PIELGRZYMKOWE W TRZEPNICY

My, żyjący obecnie przedstawiciele rodzin historycznych i ziemiaństwa, pragniemy wnieść Ziemiański Dom Pielgrzyma jako wotum za otrzymane od Maryi łaski i za łaskę pojednania narodowego.

Idea projektu zrodziła się w trakcie starań o zachowanie dworów w Trzepnicy i w Kobielach Wielkich oraz rozmów o ich przyszłej adaptacji w gronie przedstawicieli rodzin hr. Bnińskich herbu Łodzia, Bolechowskich herbu Rola i Wardęskich herbu Godziemba oraz członków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Fundacji Ziemiaństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Intensyfikacja prac nad koncepcją ideową projektu splata się z przypadającą w roku 2018 – setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent Polski Pan Andrzej Duda, wyraził nadzieję, że rok ten będzie rokiem zgody narodowej. Środowisko ziemiańskie czeka na ten moment od 1944 roku. Modlimy się i zawierzamy Matce Bożej Pocieszenia pragnienie, aby przed Jej obliczem doszło do takiego pojednania.

Więcej: dompielgrzyma.org.pl

ARCHIWUM ZIEMIAŃSTWA W KOBIELACH WIELKICH

Położony w malowniczym dziewiętnastowiecznym parku klasycystyczny dwór w Kobielach Wielkich jest idealnym miejscem na utworzenie Archiwum Ziemiaństwa. Lokalizacja archiwum w jednej z posiadłości należących do historycznych polskich rodzin, pozwoli zachować genius loci i nawiązać do ciągłości ziemiańskiej tradycji.

W zrewitalizowanym zespole dworsko-parkowym Marii Teresy hr. Sobańskiej w Kobielach Wielkich, w niewielkiej odległości od Ziemiańskiego Domu Pielgrzyma, powstanie archiwum, w którym będą gromadzone materiały archiwalne związane z kulturą, historią i tradycją ziemiaństwa, wskazujące między innymi na ich silne związki z Kościołem. Poza tym będzie to miejsce organizacji wystaw czasowych, organizacji lekcji żywej historii, seminariów i konferencji dotyczących kultury i tradycji ziemiańskich.

Archiwum Ziemiaństwa będzie prowadziło ścisłą współpracę z archiwami kościelnymi, archiwami parafialnymi, które nierzadko są głównym źródłem wiedzy historycznej o korzeniach rodzin ziemiańskich oraz archiwami państwowymi.

Obecnie rozproszone archiwa rodzinne zostaną dzięki projektowi uporządkowane i usystematyzowane.